لوگو

لوگو یکی از مهمترین شاخه های رشته گرافیک محسوب می شود که معرف هویت و شخصیت یک مجموعه، شخص، شغل و یا هر گونه فعالیت می باشد. به همین دلیل لوگو باید دارای قابلیت های فراوانی باشد، چرا که در اصل لوگو حکم نوعی امضا و مهر را بازی می کند.

1- آرم های نوشتاری یا لوگو تایپ این لوگو ها تنها با استفاده از نشانه های زبانی طراحی می شوند. که معمولا با نام اختصاری موسسه یا سازمان طراحی می شود.

2- لوگو های شمایلی این نوع لوگو ها تصویری است که می تواند، نمادی تجریدی، تصویر یک شی یک نقش و … باشد

3- لوگو های ترکیبی این نوع لوگو ترکیبی از لوگوی نوشتاری و تصویری می باشد

لوگو تایپ(نوشتاری)

لوگو ترکیبی

لوگو تصویری

مشتریان ما