ساخت گیف

گیف  پسوند سه حرفی و مشخص‌کنندهٔ بافت پرونده‌های گرافیکی ثابت یا متحرک است.
این مجموعه با ارایه ی محصولات شما به صورت گیف (جهت استفاده از کانال تلگرام و معرفی محصول میباشد.)

مشتریان ما